A1M Pharmas huvudfokus är att utveckla ny behandling och diagnostik för havandeskapsförgiftning med hjälp av det kroppsegna proteinet alfa-1-mikroglobulin (A1M). Bolagets läkemedelskandidat har nyligen erhållit särläkemedelsstatus inom EU. Som ett led i att stärka organisationen i samband med att bolagets läkemedelsprojekt befinner sig i preklinisk fas har bolaget ingått ett avtal om samarbete med Truly Translational, ett Lundabaserat bolag med omfattande erfarenhet av preklinisk och tidig klinisk läkemedelsutveckling.
Truly Translational AB arbetar med rådgivning och strategisk projektplanering kombinerat med experimentella tjänster. Bolaget är grundat på solid vetenskaplig expertis och mer än 50 års erfarenhet av läkemedelsforskning och utveckling inom både stora läkemedelsbolag och biotech. Med ett fokus på translationell forskning, såsom pre-klinisk farmakologi och biomarkörer, arbetar bolaget med att föra läkemedelsprojekt från prekliniska till kliniska studier. Bolaget Truly Translational har omfattande erfarenhet av både stora och små molekyler inom framförallt inflammation, respiratoriska och autoimmuna sjukdomar samt onkologi.

– Jag är mycket glad för vår överenskommelse och ser med stor tillförsikt fram emot vårt samarbete som stärker oss inför de utvecklingssteg som nu väntar, såväl prekliniskt som kliniskt, säger A1M Pharmas VD, Tomas Eriksson.
– Truly Translationals VD, Karin von Wachenfeldt, ser också fram emot samarbetet: “Vår mångåriga erfarenhet inom såväl preklinisk som klinisk läkemedelsutveckling kommer att komplettera och förstärka A1M Pharmas utvecklingsorganisation och ge utmärkta förutsättningar för den framtida utvecklingen.”

För ytterligare information, vänligen kontakta
Tomas Eriksson, VD i A1M Pharma AB
E-post: te@a1m.se
Telefon: 046-286 50 30

Karin von Wachenfeldt, VD Truly Translational AB
E-post: karin.von.wachenfeldt@trulytranslational.com
Telefon: 0723-111589

http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/lundabolag-i-nytt-samarbete/

Leave a reply